Drogy-info.cz - legálne a nelegálne drogy

Portál o legálnych a nelegálnych drogách a súvisiacej problematike je spravovaný českým Národným monitorovacím strediskom pre drogy a drogové závislosti - členom európskej siete Reitox.

http://www.drogy-info.cz/