Hematology.sk - slovenský hematologický portál

Informačný portál pre lekárov z odboru hematológia a transfuziológia. Informácie pre pacientov s hematologickými ochoreniami.

http://www.hematology.sk/