Baboobchod.sk - ak sa vám stratí dieťa

Ak sa vám stratí dieťa, s infonáramkom na rúčke ho ľahko nájdete. Má na ňom napísané vaše telefónne číslo.

http://www.baboobchod.sk/