Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je regulátorom, ktorý vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením.

http://www.udzs-sk.sk/