Drogy, Drogové závislosti

Drogy.sk - o drogách a ľuďoch na internete

Pravidelne aktualizovaný web o drogách a s tým spojenými faktami, životom a tvorivosťou.

http://www.drogy.sk/

Drogy-info.cz - legálne a nelegálne drogy

Portál o legálnych a nelegálnych drogách a súvisiacej problematike je spravovaný českým Národným monitorovacím strediskom pre drogy a drogové závislosti - členom európskej siete Reitox.

http://www.drogy-info.cz/

Klub Abstinentov Nové Zámky

Klub Abstinentov v Nových Zámkoch - KANZ ako jeden z mnoho klubov predstavuje pôdu pre šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej toxikomanickej subkultúry našej spoločnosti k zdravému, triezvemu spôsobu života.

http://www.klubabstinentov-nz.sk/

Elektronická-cigareta.sk - zdravé fajčenie a odnaučenie

Elektronická cigareta je technológia, ktorá umožňuje fajčiť bez cca 4000 škodlivých substancií a to aj tam, kde je to zakázané. Postupným znižovaním obsahu nikotínu sa dá aj odnaučiť fajčiť.

http://www.elektronicka-cigareta.sk/

Koureni.biz - ako prestať fajčiť

Prečo a ako prestať fajčiť.

http://www.koureni.biz/

Hypnóza.info - hypnóza a hypnoterapia, Bratislava

Účinný spôsob riešenia mnohých subklinických a psychosomatických problémov ako fóbie, úzkosť, depresia, návyky, poruchy spravánia, spánku a príjmu potravy, ale i fajčenie, nadváha a bolesti. Fakty a mylné predstavy o hypnóze.

http://www.hypnoza.info/

Alkoholizmus.info - všetko o alkoholizme

Príčiny a liečba závislosti od alkoholu.

http://alkoholizmus.info/

Harmónia zdravia.eu - liečiteľstvo budúcnosti

Stránka o zdraví, bachovej terapii a mnohých zaujímavostiach.

http://harmoniazdravia.eu/

Samotesty

In vitro diagnostika.

http://www.samotesty.sk/

Liečba pervitínovej závslosti

Cieľom portálu Nočné sovy je pomôcť závislým na piku a odradiť tých, ktorí iba experimentujú alebo chcú vyskúšať pervitín.

http://www.nocnesovy.sk/