Drogy, Drogové závislosti

Pravidelne aktualizovaný web o drogách a s tým spojenými faktami, životom a tvorivosťou.

http://www.drogy.sk/

Portál o legálnych a nelegálnych drogách a súvisiacej problematike je spravovaný českým Národným monitorovacím strediskom pre drogy a drogové závislosti - členom európskej siete Reitox.

http://www.drogy-info.cz/

Klub Abstinentov v Nových Zámkoch - KANZ ako jeden z mnoho klubov predstavuje pôdu pre šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej toxikomanickej subkultúry našej spoločnosti k zdravému, triezvemu spôsobu života.

http://www.klubabstinentov-nz.sk/

Elektronická cigareta je technológia, ktorá umožňuje fajčiť bez cca 4000 škodlivých substancií a to aj tam, kde je to zakázané. Postupným znižovaním obsahu nikotínu sa dá aj odnaučiť fajčiť.

http://www.elektronicka-cigareta.sk/

Účinný spôsob riešenia mnohých subklinických a psychosomatických problémov ako fóbie, úzkosť, depresia, návyky, poruchy spravánia, spánku a príjmu potravy, ale i fajčenie, nadváha a bolesti. Fakty a mylné predstavy o hypnóze.

http://www.hypnoza.info/

Príčiny a liečba závislosti od alkoholu.

http://alkoholizmus.info/

Stránka o zdraví, bachovej terapii a mnohých zaujímavostiach.

http://harmoniazdravia.eu/

In vitro diagnostika.

http://www.samotesty.sk/

Cieľom portálu Nočné sovy je pomôcť závislým na piku a odradiť tých, ktorí iba experimentujú alebo chcú vyskúšať pervitín.

http://www.nocnesovy.sk/

Terapia, pomoc pri riešení osobných a vzťahových problémoch, rozvoj osobnosti, rozvoj osobnosti v zamestnaní, koučovanie.

http://www.terapia-a-koucovanie.sk/

Základné informácie o dorge zavanej - kokaín

http://kokain.czweb.org/