Zdravotné servery

Ambulancie.sk

Špecializovaná databáza zdravotníckych ambulancií, sanatórií a kliník v SR.

http://www.ambulancie.sk/

Cervikálna cytológia

Gynekologická cytológia a krčok maternice - cervix s akcentom na Bethesda systém sú témou tohto webu pre odbornú verejnosť.

http://www.cervix.sk/

Hematology.sk - slovenský hematologický portál

Informačný portál pre lekárov z odboru hematológia a transfuziológia. Informácie pre pacientov s hematologickými ochoreniami.

http://www.hematology.sk/

Zzz.sk - zoznam zdravotníckych zariadení

Top 2x

Zoznam zdravotníckych zariadení - ordinačné hodiny, kontakty, fotografie a dôležité informácie. Ambulancie, lekárne, veterinári, očné optiky, hospice, ADOSy. Podujatia, články a praktické informácie zo zdravotníctva. Súťaž každý mesiac.

http://www.zzz.sk/

KZÚ.sk - Katolícka zdravotnícka únia

Katolícka zdravotnícka únia - KZÚ je nezávislým neziskovým záujmovým združením. Cieľom KZÚ je podpora poznania a praktického uplatňovania učenia katolíckej cirkvi v oblasti zdravia a zdravotníctva.

http://www.kzu.sk/

PureVision-sosovky.sk

http://www.purevision-sosovky.sk/

Lázně pobyty

Informačný server o chorobách s ponukou vhodných kúpeľných pobytov. Pre ľudí, ktorí majú otázky, je k dispozícii kúpeľná poradňa, kde na otázky odpovedá kúpeľný špecialista a fyzioterapeut kúpeľného hotela.

http://www.laznepobyty.cz/

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je regulátorom, ktorý vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením.

http://www.udzs-sk.sk/

Všeobecný lekár - portál

Informačný portál o základných diagnózach a liečbe. Čo všetko má na starosti Váš všeobecný lekár? Prečítajte si na našom portáli.

http://www.vseobecny-lekar.info/

Zdravotná starostlivosť

Úroveň zdravotnej starostlivosti je rôzna v jednotlivých krajinách. Prečítajte si viac o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Spoločnosť FALCK disponuje dvoma klinikami v Bratislave, kde špičkoví odborníci ponúkajú kvalitné služby.

http://www.zdravotna-starostlivost.info/